Työtäni ohjaava viitekehys, koulutus ja kokemus

Ammatilliset opintoni aloitin Rovaniemen sairaanhoito-oppilaitoksessa valmistuen silloin nimikkeenä olleeseen vajaamielishoitajan ammattiin jouluna 1980. Työskentelin lähemmäs 10 vuotta itsenäistyvien nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten asumisenohjaajana Kainuussa. Tuolloin oli aivan uutta, että kehitysvammaisille annettiin mahdollisuus omaan itsenäiseen elämään. Itsenäisen elämän opetteleminen aloitettiin kimppa asumisesta ja taitojen karttuessa oli mahdollisuus ihan ikiomaan asuntoon. Tukea ja ohjausta annettiin yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ikääntyvien vanhempien tai lähi-ihmisten tukeminen oli myös varsin tärkeä osa-alue työtehtävässäni.

Psykiatrian sairaanhoitajaksi valmistuin Pohjois-Karjalan sairaanhoito-oppilaitoksesta keväällä 1991 ja siirryin heti työsuhteeseen aikuisten mielenterveystyöhön avohoitoon psykiatrian poliklinikalle. Kainuulaisen syrjäisen kunnan mielenterveystyöntekijänä olen joutunut tarttumaan monenlaisiin tilanteeseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Elämäntilannekriiseistä selviytymisen tukeminen, psyykkisen tilan ja hoidon tarpeen arvioiminen sekä psykoterapeuttinen työskentely ovat olleet valmistumisen jälkeen minulle arkipäivää.

Työtäni ohjaa holistinen ja humanistinen ihmiskäsitys sekä sosiaalikonstruktivistinen oppimiskäsitys.

Työn ohessa olen opiskellut perheterapiaa, kognitiivista psykoterapiaa, varhaista vuorovaikutusta, eronjälkeistä eheytymistä Fisherin Jälleenrakennus-ohjelman mukaisesti sekä parhaillaan perehdyn kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen, jossa painottuu luonto- ja eläinavusteisuus EASEL-työmenetelmänä. Edellämainittujen terapiamuotojen lisäksi ratkaisukeskeisyyden ja behavioristinen käyttäymisterapian työmenetelmät ovat asiakkaan tarpeiden mukaan hyödynnettävissä.

Psykoterapia opintojen myötä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus , nykyisin Valvira, on myöntänyt minulle psykoterapeuttinimikkeen 29.5.1995.