Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia tutkii hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Usein psykoterapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä – uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä.

Kognitiivinen psykoterapia on yleensä yksilöterapiaa, mutta se voi olla myös ryhmä-, pari- tai perheterapiaa. Se soveltuu kaikille ikäryhmille, myös lapsille. Monia kognitiivisen psykoterapian työtapoja sovelletaan neuvonnassa ja ohjannassa, työnohjauksessa, konsultaatiossa ja koulutuksessa.

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (vuosi tai enemmän). Tavallisesti kognitiivinen psykoterapia on tiheydeltään 1–2 kertaa viikossa tapahtuvaa.

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin. Sillä on saatu hyviä hoitotuloksia. Se estää myös oireiden uusiutumista, koska psykoterapiassa opitaan oireiden tunnistamista ja itsehoitokeinoja.

Kognitiivinen psykoterapia on soveltuva ja tehokkaaksi todettu hoitomuoto. Kyseistä terapiamuotoa käytetään etenkin mielialahäiriöiden (mm. masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö), syömishäiriöiden ja ahdistuneisuushäiriöiden (esimerkiksi paniikkihäiriö, fobiat, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressihäiriö). Kognitiivisella psykoterapialla on hoidettu myös autismia, psykosomaattisia ongelmia, päihderiippuvuutta, persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa.

Tällä hetkellä kognitiivisen psykoterapian piiriin luetaan mm kognitiivis-analyyttinen terapia, skeematerapia, mindfullness, dialektinen käyttäytymisterapia ja muitakin hoitomuotoja. On muistettava että psykoedukatiivisessa terapiassa on paljon elementtejä kognitiivisesta psykoterapiasta.