Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisesti suuntautuneet psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan tukevat asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Tärkeämpää on luoda myönteinen kuva tulevaisuudesta ja asettaa sinne tavoiteltavia asioita kuin käydä jatkuvaa keskustelua menneisyydestä. Ratkaisukeskeinen malli on syntynyt kiinnostuksesta tutkia ja...
Read more »