Behavioristiset terapiat

Behavioristisen menetelmän ydinajatus on, että kun ihminen pystyy muuttamaan jotakin tekemisensä tapaa, sillä on vaikutusta hänen tunteisiinsa ja ennen pitkää myös sisäisiin malleihinsa (minäkäsitykseen ja maailmankuvaan). Behavioristisissa käyttäytymisterapioissa tutkinnan kohteena on konkreettinen toiminta. Havainnoidaan käytännön tilanteita sekä niissä ilmeneviä joko...
Read more »