Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisesti suuntautuneet psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan tukevat asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Tärkeämpää on luoda myönteinen kuva tulevaisuudesta ja asettaa sinne tavoiteltavia asioita kuin käydä jatkuvaa keskustelua menneisyydestä. Ratkaisukeskeinen malli on syntynyt kiinnostuksesta tutkia ja...
Read more »

Perheterapia

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapian teoreettiset lähtökohdat ovat mm. psykodynaamisesta teoriasta, kognitiivisesta teoriasta, lasten psykoterapiasta, ryhmäterapiasta, psykoosien psykoterapiasta ja...
Read more »

Korva-akupunktio

Akupunktiolla voidaan hoitaa monia sairauksia. Korva-akupunktiota voidaan käyttää yhdessä tai erikseen kehoakupunktion kanssa. Korvassa on ihmisen keho pienoismuodossa. Sieltä löytyvät kehon osia vastaavat akupunktiopisteet, joita stimuloimalla voidaan hoitaa monenlaisia sairauksia tai vaivoja. Korva- akupunktiohoito on tullut USAsta, psykiatri Michael Smithin...
Read more »

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia tutkii hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Usein psykoterapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä – uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä...
Read more »

Behavioristiset terapiat

Behavioristisen menetelmän ydinajatus on, että kun ihminen pystyy muuttamaan jotakin tekemisensä tapaa, sillä on vaikutusta hänen tunteisiinsa ja ennen pitkää myös sisäisiin malleihinsa (minäkäsitykseen ja maailmankuvaan). Behavioristisissa käyttäytymisterapioissa tutkinnan kohteena on konkreettinen toiminta. Havainnoidaan käytännön tilanteita sekä niissä ilmeneviä joko...
Read more »